Български Български

БУРГАС Е ДОБЪР ПРИМЕР ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

На 1 юли 2015 г. (сряда),в сградата на Европейския парламент в Брюксел, се проведе кръгла маса на тема: „Европейски политики за устойчива градска мобилност“. „Като един от успешните български градове, Бургас би искал да даде своя принос в изключително актуалния, към този момент, дебат за ролята на градовете в бъдещото развитие на Европейската общност и да представи своя модел за устойчива градска мобилност, като част от общностната политика за утвърждаване качествено нова градска среда”, каза Андрей Ковачев - Член на Председателството на Европейския Парламент (Квестор).

„Никога не съм бил в Бургас, но планирам лично да посетя града”, сподели Владислав Пискорз - ръководител на сектора за България към Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия. Той подчерта, че има три основни приоритета, към които трябва да бъде фокусирана програмата за развитие на всеки град: инструменти за по-добро управление; анализ на въздействието на градовете и прилагането на насочената в тази посока европейска политики. България е една от малкото страни в ЕС, реализираща интегрирани градски стратегии и нейният опит е ценен.

253 милиона евро по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. са инвестирани в проекти за интегриран градски транспорт в седем български града, отбеляза Деница Николова - зам. министър на регионалното развитие. Това са: Бургас, София, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Русе. През новия програмен период 2014 – 2020 г.  над 9% от бюджета на ОП „Региони в растеж“ са предвидени за инвестиции в градския транспорт в 39 големи и средни градове. 144 млн. евро ще бъдат вложени в цялостното териториално и пространствено развитие на градовете.


Кметът на Община Бургас, Димитър Николов, представи стабилното икономическо развитие на града през последните години. Той подчерта, че в бъдеще градът ще следва ясно начертаната посока за управление на градската мобилност: намаляване на трафика в града; изграждане на буферни зони за паркиране; разширяване на пешеходните зони; извеждане на транзитния трафик по околовръстните пътища; реализиране на интермодална връзка между автобусен, железопътен и морски терминал; интеграция на морския транспорт и др.

На кръглата маса бе представен опитът на JASPERS Networking Platform и инструментите, с които те подпомагат работата на общините: консултантска дейност; независим преглед на политиката; анализ на всички големи проекти, които са одобрени от ЕК и разпространение на информацията за извлечените ползи. Представена бе мрежата на водещите европейски градове – EUROCITIES, на която Община Бургас е член. Над 3 000 професионалисти в областта на градската мобилност са на разположение на българските градове, подчерта Петер Дефранчески - ръководител офис Брюксел на водещата в света мрежа на градове – ICLEI.

По време на организирания флаш-моб „Пъзелът на Бургас“ всички участници написаха своите послания към Бургас и България, върху 144 снимки, оформящи арт инсталация.  Събитията в Брюксел са организирани от Община Бургас по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнително звено за изпълнение на проекта
тел.: 056/ 82 64 07, e-mail: integrirangradski@abv.bg
Екатерина Милиславова – ПР експерт, „СЪНИ СИТИ“ ЕООД
тел.: 0888 429 089, e-mail: ecosun.pr@gmail.com


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.