Български Български

Важно Съобщение - 10.08.2015 - Синя Зона

На вниманието на гражданите и гостите на град Бургас след приключване на  строително-ремонтни дейности на улица "Сливница" в отсечката от улица "Христо Ботев" до площад "Тройката" се възстановява режима на платено паркиране в посочената отсечка.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.