Български Български

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

В ПЕРИОДА 22.06 - 30.06.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО НАВИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПЪТУВАНИЯТА В ГРАД БУРГАС И НАГЛАСИТЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ТРАНСПОРТ

Във връзка с изпълнение на Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. по Проект „Интегриран градски транспорт на град Бургас – Подготовка за въвеждане на мерки за устойчивтранспорт“, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, в периода 22.06 - 30.06.2016 г. на територията на града ще бъде проведена анкета по домовете в часовия диапазон 16.30-19.30 ч.

Целта на проучването е да установи какви са навиците, свързани с пътуванията в градската среда, потребностите от места за паркиране, както и нагласите сред населението свързани с използване на немоторизирани начини и средства за предвижване.

Молим жителите на град Бургас за отзивчивост и съдействие в предстоящата инициатива. Мнението на всеки един от Вас е от съществено значение за бъдещето на нашия град.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.