Български Български

ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ЗА УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

На 1 юли 2015 г. (сряда) от 11.00 ч. в зала А3 Е2 на Европейския парламент в Брюксел ще се проведе кръгла маса на тема: „Европейски политики за устойчива градска мобилност“. Тя се организира от Община Бургас с домакинството на Андрей Ковачев, Член на Председателството на Европейския Парламент (Квестор). Кръглата маса е възможност за обмяна на опит и идеи между различните заинтересовани страни, с цел да се премине към по- модернизирани и устойчиви градски райони. 

Участие ще вземе Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, ръководител на Управляващия орган на ОП „Регионално развитие“. Кметът на Община Бургас, Димитър Николов, ще представи модела за устойчива градска мобилност на Бургас. Поканени са: членове на Комисията по транспорт и туризъм и Комисията по регионално развитие към Европейския парламент; експерти от различни институции; представители на JASPERS Networking Platform, на EUROCITIES, Local Governments for Sustainability ICLEI и др. 

Целта на събитието е да популяризира примера на Бургас като пилотен град за изпълнението на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Програма на събитието.


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.