Български Български

Зелени инициативи в Седмицата на градската мобилност

В Седмицата на градската мобилност Община Бургас се опита символично да извоюва зелено пространство за сметка на асфалта и бетона в градската среда. По ул. "Ал. Богориди" се появи тревна пътека, а на пешеходната пътека до "Гъбката" растенията победиха и превзеха един стар бус. Инициативите Зелен автомобил и Зелена улица са част от кампанията "Нашите улици, нашият избор – събитие за Седмица на градската мобилност по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас”. В рамките на това събитие в Бургас е изградена и първата Зелена спирка, която с уюта си прогонва лошите мисли и превръща чакането в удоволствие. Тя е разположена в периферията на Морската градина, близо до Пантеона и на нея спира автобус № 4.

Проектът е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

 Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове и подобряване безопасността на градския транспорт. През следващите години действията на Община Бургас за опазване на екологията ще продължат.

Петък, 19 септември, 2014

 


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.