Български Български

КОНКУРС ЗА СНИМКА В АВТОБУСА НА ТЕМА „ДА ПРЕКОСЯ ГРАДА ЗЕЛЕНО“

Всички, чиято страст е фотографията, но не са успели да изпратят своите снимки в обявения срок, имат възможност да го направят до 07.11.2014 г.

Очакват Ви доста награди в конкурса за снимка в автобуса на тема „Да прекося града зелено“. Той се реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, ДБФП №BG161PO001/1.5-01/2010/001, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Фотоконкурсът  е отворен за всички фотографи - любители и професионалисти. В състезанието за най-оригинална фотография в автобус ще имат възможност да се включат всички граждани на Бургас, както и любители на бургаския градски транспорт,които проявяват интерес към темата. Не се изисква такса за участие. Всеки участник може да изпрати до 3 (три) фотографии. Файловете трябва да отговарят на следните условия: JPG или TIFF с размери минимум 2000/1500 пиксела при 72 dpi или 3 Mpix или 2000/3000 пиксела при 72 dpi или 6 Mpix. Няма ограничения за вида на камерата, която използвате, или техниките, които се използват за получаване на крайния резултат на Вашата снимка.

            Преди да изпратите своите фотографии, моля, запознайте се с условията за участие в конкурса.

  24 октомври 2014


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.