Български Български

Наемете си велосипед с карта – бързо е, лесно и удобно

Любителите на колоезденето в Бургас вече могат да наемат общински велосипеди за придвижване в града с пластична карта.

Новата услуга се предлага за първи път в страната, а 50 души вече я ползват.

Пластичните картите са два вида  - абонаментни и карти-ваучер. При първите се сключва безсрочен договор, а ползвателят сам преценя какви средства да зарежда в нея. Абонаментните карти се предлагат на трите централни пункта - ул. "Александровска" № 106, велостоянката до Графична база, на Автогара Юг /тук е предвидено да се постави специализирана каса/.

Карта - ваучер може да се закупи от всички велостоянки на територията на града. Те са с предварително зареден баланс. Минималната сума е 10 лв. Предлагат се ваучери за 20 лв. и 50 лв. След изчерпване на сумата, ползвателят сам преценява кога и колко пари да зареди в своя ваучер. Тази възможност е особенно предпочитана от туристите и временно прибиваващите в града, избрали велосипеда като средство за придвижване.

Вторник, 17 юни, 2014


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.