Български Български

Направиха първа копка на терминал Автогара Юг

Кметът на община Бургас - Димитър Николов, зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на - Красимир Стойчев, и изпълнителният директор на "Трейс Груп Холд" АД - инж. Боян Делчев, направиха първата копка на обект "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара Юг" и прилежаща територия, включително реконструкция на довеждащи и отвеждащи улични платна, светофарни уредби и съпътстваща техническа инфраструктура" по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас".

"Този проект променя облика на града", каза кметът Димитър Николов по време на официалната церемония. Той подчерта, че това е една от най-динамичните години от гледна точка на цялостната модернизация на градската мобилност и благодари на гражданите и посетителите на Бургас за търпението и разбирането, с което подхождат. 

"За да бъде успешен един проект, той трябва да бъде обърнат към хората в града. С цел да гарантираме сигурността и комфорта на всички жители и гости на град Бургас при използване на градския транспорт, Общината прави всичко възможно да осигури подходящата за целта инфраструктура", добави зам.-кметът Красимир Стойчев.

Преустройството и реконструкцията на терминал "Автогара Юг" и прилежащата територия са основен елемент от въвеждането на Бърза автобусна линия (BRT) и цялостната оптимизация на транспортната схема на града. Реконструкцията на "Автогара Юг" включва изграждане на нова, модерна сграда на терминала, осигуряване на подходи и спирки за пристигащи и заминаващи автобуси, пълно благоустрояване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Сградата на терминала включва помещения с различна функционалност, съобразени с новите изисквания за качествена транспортна услуга: чакалня, оборудвана с подходящ брой места за сядане; офиси; устройства за купуване на електронни билети и карти; табла за информация в реално време; павилион и кафетерия; помещение за майки с деца. Основен акцент е осигуряване на достъпност на средата за хора в неравностойно положение. Предвидено е и трасе за велоалея.

8 месеца е срокът за изпълнение на обекта, разясни изпълнителният директор на "Трейс Груп Холд" АД - инж. Боян Делчев.

Проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове, подобряване безопасността на градския транспорт.


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.