Български Български

ОБНОВЕНИЯТ АВТОБУСЕН ТЕРМИНАЛ ПРОМЕНИ ОБЛИКА НА “МЕДЕН РУДНИК”

Реконструкцията и разширението на автобусния терминал в "Меден рудник" навлезе във финална фаза. Интересната архитектура и многото нова зеленина промениха коренно облика на тази част от комплекса, разположена между зоните "В" и "Г".

Терминал "Меден рудник" и прилежаща територия са сред основните компоненти по проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас". Обектът се явява начална точка на "Бърза автобусна линия", която ще свързва "Меден рудник" с комплексите "Славейков" и "Изгрев". Разстоянията между крайните спирки по маршрута ще се преодоляват за около 25 минути, тоест два пъти по-бързо от днес.

Терминалът в "Меден рудник" представлява комплекс от съоръжения, предоставящи възможност за безпрепятствено опериране на линиите на градския транспорт - автобусни и тролейбусни. В обхвата му са включени:

* Основна едноетажна сграда, която съдържа:

- Чакалня за пътници, оборудвана с подходящ брой места за сядане, устройства за закупуване и подновяване на електронни карти, устройства, които предоставят на пътниците информация в реално време, информация за транспортната схема - маршрут на БРТ-линията и останалите линии, разписанията и спирките на обществения транспорт в града, карта на града;

- Санитарни възли за посетители и служители, с наличие на специализирано място, осигуряващо достъп за хора с увреждания;

- Помещения за шофъори, проверители, диспечерски пункт и технически системи за управление на обществения транспорт.

* Автобусен  сектор за изхода на БРТ - платформа с лека метална покривна конструкция, която осигурява видимост за шофьори и пътници, места за изчакване.

* Към прилежащата територия на терминала са ситуирани:

- Автобусен сектор за входа на БРТ;

- Тролейбусна спирка за изхода с конвенционален готов заслон.

Отопляемите рампи на автобусните сектори, платформите за качване на равнището на пода на превозното средстсво в зоната на терминала, спирките - всичко това гарантира сигурно придвижване на пътниците при слизане и качване, дори и при заледяване. Осигурена е маркировка с тактилни плочи за всички зони, специализирани места за слизане и качване, места за изчакване на трудноподвижни хора. Пространството около сградата на терминала и около автобусните спирки е проектирано така, че да осигурява на пътниците качествено обслужване и безопасност. Това включва добра осветеност на района, система за видеонаблюдение, озеленяване и облагородяване на района, достъпна среда за хора с увреждания и майки с деца.

Пространството, обособено за озеленяване, е съобразено с пътникопотоците в комплекса. Озеленената площ е преходна от жилищната територия към Терминала. Тя е решена като място за отдих - с пейки и сенници. Алейната мрежа е в пейзажен стил, а декоративната дълготрайна дървесна и храстова растителност е в пълна хармония с архитектурата и функционалното зониране на пространството. За оперативните нужди е осигурен паркинг за изчакване на автобусите между курсовете.

Строителството на Терминал "Меден рудник" е част от изпълнението на проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.