Български Български

Обновеното депо на "Бургасбус" посрещна 19 деца от четири Центъра за настаняване от социален тип

Замeстник-управителят на "Бургасбус" ЕООД, Любомир Атанасов, показа на децата от центровете за настаняване от семеен тип реконструираното и модернизирано автобусно депо, включително изградената дизел и метан станция по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”. Г-н Атанасов запозна децата с дейностите, извършвани в гаражната служба, пункта за предпътни технически прегледи и автомивката. Показа на децата как се обслужват и зареждат автобусите, с които всички ние ежедневно пътуваме.

Разходката на децата започна от Областна администрация Бургас, премина в обиколка на града и приключи в обновеното депо. По време на обиколката на града с новия автобус, Мария Танева – експерт в звено за изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, разказа на децата за основна цел и дейностите, изпълнявани по проекта, за реализираните до момента мероприятия и за предстоящите инициативи.  

Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас” е на обща стойност 130 894 784,10 лв. и се финансира по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Проектът има за цел модернизация на всички аспекти на обществения градски транспорт - обновяване на автобусния парк, въвеждане на Бърза автобусна линия, реконструкция и модернизация на вторична транспортна инфраструктура, създаване на условия за алтернативно придвижване в градска среда, оптимизация на съществуващата схема на обществения транспорт, въвеждане на интелигентни системи за управление на транспорта.  Успешното изпълнение на проекта ще доведе до създаване условия за подобрена мобилност за хората, намаляване на задръстванията и емисиите на вредни газове и подобряване безопасността на градския транспорт.


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.