Български Български

Обхват на Синя Зона град Бургас

Към 21.10.2014 г.  в обхвата на Синя Зона Бургас са въведени следните улици и площади:                                                                              
1.1.ул.”Македония”(в участъка от бул.”Стефан Стамболов” до ул.”Христо Ботев”)

-24 места „Синя зона”

1.2.ул.”Цар Самуил ”(в участъка от бул.”Стефан Стамболов” до ул.”Христо Ботев”)

-31 места „Синя зона”

1.3.ул.”Христо Фотев”( в участъка от бул.”Стефан Стамболов” до ул.”Христо Ботев”)

-25 места „Синя зона”

1.4.ул."Христо Ботев"

-9 места "Синя зона"

-2 места таксита

1.5.паркинг в междублоково пространство между ул."Цар Самуил" и ул."Христо Фотев"

- 18 места "Синя зона"

- 1 място за инвалиди

1.6.паркинг в междублоково пространство между ул."Христо Фотев" и бул."Сан Стефано"

-50 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

1.7.паркинг на ул."Христо Фотев"

-15 места "Синя зона"

- 2 места за инвалиди

1.8.паркинг в междублоково пространство между ул."Цар Самуил" и ул."Македония"

-14 места "Синя зона"

-1 място за инвалиди

2.1 бул.„Стефан Стамболов”(в участъка от ул.”Цар Самуил” до ул.”Левски”)

- 111 места „Синя зона”

-2  места инвалиди

-1  място служебен абонамент

2.2  ул.„Левски”(в участъка от ул.”Александровска” до бул.”Стефан Стамболов”)

-34  места „Синя зона”

-1  място за инвалиди

2.3 ул.”Анушка Драгиева”

 -8 места „Синя зона"

2.4.ул.”Любен Каравелов”( в участъка от бул.”Стефан Стамболов” до ул.”Христо Ботев”)

-29 места „Синя зона”

- 2 места за инвалиди

2.5.ул.”Пробуда” ( в участъка от бул.”Стефан Стамболов” до ул.”Христо Ботев”)

-12 места „Синя зона”

-2 места за инвалиди

2.6.паркинг в междублоково пространство между ул.”Левски” и ул.”Любен Каравелов”

-73 места „Синя зона”

2.7. паркинг в междублоково пространство между ул.”Любен Каравелов” и ул.”Македония”

-59 места „Синя зона”

2.8.паркинг в междублоково пространство между ул.”Любен Каравелов” и ул.”Пробуда”

-17 места „Синя зона”

2.9.паркинг в междублоково пространство между ул."Любен Каравелов" и ул."Пробуда"

-12 места "Синя зона"

-1 място за инвалиди

2.10.паркинг в междублоково пространство между ул."Пробуда" и ул."Македония"

-23 места 'Синя зона"

-1 място за инвалиди

3.1 ул.” Цар Борис”(в участъка от ул.”Христо Ботев” до пл.”Тройката”)

-3 места инвалиди

-13 места таксита

-25 места „Синя зона”

3.2 ул.”Сливница”( в участъка от ул.”Александровска” до ул.”Христо Ботев”)

-3 места служебен абонамент

-21 места.”Синя зона”

3.3 ул. „Димитър Бракалов”

-12 места ”Синя зона”

3.4  ул.”Сердика”

-7  места ”Синя зона”

3.5 ул."Мара Гидик"

-20 места "Синя зона"

-5 места служебен абонамент

3.6.ул."Александър Велики"(в участъка от ул."Мара Гидик" до ул."Христо Ботев)

-4 места "Синя зона"

-1 място за инвалиди

3.7.ул."Апостол Карамитев"

-8 места "Синя зона"

-2 места за инвалиди

4.1 ул.”Фердинандова”(в участъка от ул.”Шейново” до ул.”Гладстон”)

-44  места „Синя зона”

-1  място служебен абонамент

4.2 ул."Шейново"(в участъка от бул."Иван Вазов" до ул."Фердинандова")

-24 места 'Синя зона"

-1 място за инвалиди

4.3 ул."Жени Патева"

- 8 места 'Синя зона"

4.4 ул."Св.Патриарх Евтимий"(в участъка от бул."Иван Вазов" до ул."Фердинандова")

-24 места "Синя зона"

-4 места служебен абонамент

4.5 ул."Цар Асен"(в участъка от ул."Гладстон" до ул."Цар Петър")

-34 места "Синя зона"

-3 места служебен абонамент

-1 място за инвалиди

4.6 ул."Иван Шишман"(в участъка от ул."Гладстон" до ул."Цар Петър")

-26 места "Синя зона"

-1 място за инвалиди

4.7 ул."Хан Крум"(в участъка от ул."Гладстон" до ул."Цар Петър")

-40 места "Синя зона"

-8 места служебен абонамент

4.8.ул.”Климент Охридски”(в участъка ул.”Ивайло” и ул.”Цар Калоян”)

-15 места „Синя зона”

4.9.ул.”Ивайло”(в участъка от ул.”Фердинандова” и ул.”Климент Охридски”- единствено местата в обособените джобове до улицата)

-18 места „Синя зона”

4.10.ул.”Цар Калоян”(в участъка от ул.”Фердинандова” и ул.”Климент Охридски”- единствено местата в обособените джобове до улицата)

-41 места „Синя зона”

-4 места за инвалиди

5.1 ул.”Фердинандова”(в участъка ул.”Тракийска” до ул.”Шейново”)

-28  места ”Синя зона”

-21  места служебен абонамент

-2 места за инвалиди

-5  места таксита

5.2  ул.”Конт Андрованти”

-7 места ”Синя зона”

-1 място за инвалиди

-2 места служебен абонамент

5.3  ул. „Тракийска”

-18 места ”Синя зона”

-10 места служебен абонамент

-2 места за инвалиди

5.4  площад „Гаров”

-37  места ”Синя зона”

-4 места служебен абонамент

-4 места за инвалиди

-12 места такси

5.5 ул.„Трапезица”

-7  места”Синя зона”

-9  места служебен абонамент

5.6 ул.”Иван Вазов”(в участъка от ул.”Цар Петър” до ул.”Шейново”)

-15 места „Синя зона”

-3 места за инвалиди

-2 места за служебен абонамент

- 2 места за такси

5.7.ул."Съгласие"

-18 места "Синя зона"

6.1 ул.” Лермонтов”(в участъка от ул.”Митрополит Симеон” до ул.”Славянска”)

-37 места ”Синя зона”

-8 места служебен абонамент

-4 места такси

-2 места за инвалиди

6.2 ул. „Възраждане”

-19 места”Синя зона”

-2 места инвалиди

6.3 ул.„Георги Кирков”(в участъка от ул.”Възраждане” до ул.”Лермонтов”)

-4 места„Синя зона”

-1 място за инвалиди

6.4 ул.” Шипка”

-9 места ”Синя зона”

6.5 ул.” Отец Паисий”

-13 места ”Синя зона”

6.6 ул.” Ген. Скобелев”

-10 места„Синя зона”

-3 места служебен абонамент

6.7 ул. „Силистра”

-11 места ”Синя зона”

7.1 ул” К.Фотинов”(в участъка от ул.” М.Симеон” до ул. „Рилска”)

-42  места  ”Синя зона”

-6  места служебен абонамент

7.2  ул.„Антим I” (в участъка от ул. „Богориди” до ул.„Славянска”)

-11  места „Синя зона”

7.3  ул.„Георги Кирков”(в участъка от ул.” Лермонтов” до ул.” Славянска”)

-13  места ”Синя зона”

-1  място за инвалид

 7.4 ул. „Славянска”(в участъка от ул.” Богориди” до кръстовището на ул.”К. Фотинов”)

-27  места ”Синя зона”

-3  места инвалид

7.5 ул. ” Ген. Гурко”

-126  места ”Синя зона”

- 9  места за инвалид

8.1 .ул.”К. Фотинов” (в участъка от ул.”Булаир” до ул.” Митрополит Симеон”)

-7  места ”Синя зона”

8.2 ул.” Митрополит Симеон”(в участъка от паркинг х-л”България” до ул.”Лермонтов”)

-3 места ”Синя зона”

-2 места служебен абонамент

8.3  ул.”Лермонтов” (от ул.” Митрополит Симеон” до ул.” Иларион Макариополски”)

-3 места ”Синя зона”

-1 място за  инвалид

8.4 ул. „Иларион Макариополски”

-6  места”Синя зона”

8.5 паркинг в района на ул.” Иларион Макариополски”

-14 места”Синя зона”

8.6  ул.”Успенска”

-16  места”Синя зона”

-6  места служебен абонамент

8.7  ул. „Гео Милев”

-9  места”Синя зона”

8.8 ул.Граф Игнатиев"

-5 места "Синя зона"

-4 места служебен абонамент

-1 място за инвалиди

9.1 ул.”Георги Шагунов”

-41 места „Синя зона”

9.2 ул.”Антим I”(в участъка от ул.”Филип Кутев” до ул.”Богориди”)

-29 места „Синя зона”

9.3ул.”Райна Княгиня”

-15 места „Синя зона”

9.4 ул.”Емил Де Лавеле”

-12 места „Синя зона”

9.5 ул.”Славянска”(в участъка от ул.”Филип Кутев” до ул.”Богориди”)

-35 места „Синя зона”

9.6 ул.”Митрополит Симеон”(в участъка от ул.”Фотинов” до ул.”Славянска”)

-24 места „Синя зона”

10.1  ул.” Стефан Караджа”

-15 места „Синя зона”

10.2 ул.”Морска”

-26 места „Синя зона”

10.3 ул.”Софроний”

-7 места „Синя зона”

11.1 ул.” Петко Каравелов „

-14  места ”Синя зона”

11.2  ул.”Славянска”(от ул.”Рилска” до кръстовище  с  ул.”Лермонтов”)

-2  места „Синя зона”

-2  места  служебен абонамент

-1 място за инвалид

11.3  ул.„Съединение”(от ул.” Славянска” до ул.”Цар Симеон I”)

-21 места  „Синя зона”

11.4  ул.„Рилска”(от ул.„Славянска” до ул.„Цар Симеон I”)

-11  места ”Синя зона”

11.5  ул.„Трайко Китанчев”(от ул.” Рилска” до ул.„ Кирил и Методий”)

-12 места .„Синя зона”

12.1 бул.” Стефан Стамболов”(от ул.„Левски” до пл.”Баба Ганка”)

-22  места „Синя зона”

-2  места инвалид

12.2 „Славянска”(от пл.” Баба Ганка” до ул.”Лермонтов”)

-26 места”Синя зона”

-6 места служебен абонамент

-4  места  такси

-1  място за  инвалиди

12.3 ул.” Пиротска”(от ул.”Цар Симеон I” до  бул.”Стефан Стамболов”)

-8 места „Синя зона”

12.4  ул.” Хан Аспарух”( от ул.” Цар Симеон I” до пл.”Баба Ганка”)

-12 места "Синя зона"

-4 места служебен абонамент

12.5 ул. "Поп Георги"

-10 места "Синя зона"

12.6 ул. "Трайко Китанчев" ( от ул. "Кирил и Методий"до ул."Пиротска")

-33 места "Синя зона"

-3 места за инвалиди

13.1 ул.”Цар Симеон I”

-127 места „Синя зона”

-8 места такси

13.2 ул."Оборище"(в участъка от бул."Сан Стефано" до ул."Св.Св. Кирил и Методий")

-81 места "Синя зона"

13.3.ул."Константин Величков"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Оборище")

-11 места "Синя зона"

13.4. ул."Поп Грую"(в участъка от ул."Цар Симеон I до ул."Оборище")

-15 места "Синя зона"

13.5. ул."Юрий Венелин"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Оборище")

-16 места "Синя зона"

13.6. ул."Иван Богоров"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Оборище")

-11 места "Синя зона"

13.7. ул."Пиротска"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Оборище")

-12 места "Синя зона"

13.8. ул."Хаджи Димитър"

-13 места "Синя зона"

13.9.паркинг в междуболково пространство между ул."Юрий Венелин" и ул."Поп Грую"

-22 места 'Синя зона"

13.10.паркинг в междублоково пространство между ул."Поп Грую" и ул."Константин Величков"

- 48 места"Синя зона"

- 2 места за инвалиди

13.11.паркинг в междублоково пространство между ул."Константин Величков" и бул."Сан Стефано"

-18 места "Синя зона"

-2 места за инвалиди

13.12.паркинг в междублоково пространство между ул."Оборище" и бул."Сан Стефано"

-26 места "Синя зона"

-1 места за инвалиди

14 .бул.”Демокрация”( в участъка от ул.”Пейо Яворов” до ул.”Цар Симеон I”)

-66 места „Синя зона”

-6 места за инвалиди

14.1. ул."Пейо Яворов"

-13 места "Синя зона"

15.1 ул.”Княз Александър Батенберг”

-145 места „Синя зона”

-3 места за инвалиди

-4 места служебен абонамент

15.2 ул. ”Филип Кутев”

-62 места „Синя зона”

15.3 ул.”Крали Марко”

-11 места „Синя зона”

15.4 ул.”6-септември”

-13 места „Синя зона”

15.5 паркинг пред входа на Морска градина

-12 места”Синя зона”

16.ул."Оборище"(в участъка от ул."Средна гора" до ул."Алеко Богориди")

-35 места "Синя зона"

16.1.ул."Асен Златаров"(в участъка от ул."Средна гора" до бул."Демокрация")

-24 места "Синя зона"

-1 място за инвалиди

16.2.ул."Средна гора"

-39 места "Синя зона"

16.3.ул."Рилска"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до бул."Демокрация")

-30 места 'Синя зона"

-1 място за инвалиди

-1 място служебен абонамент

16.4.ул."Екзарх Йосиф"

-25 места 'Синя зона"

16.5.ул."Петко Каравелов"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Асен Златаров")

-30 места "Синя зона

16.6.ул."Войнишка"

-25 места "Синя зона"

16.7.ул."Неврокоп"

-7 места 'Синя зона"

17.1.ул."Адам Мицкевич"

-44 места 'Синя зона"

-2 места служебен абонамент

-2 места инвалиди

17.2.паркинг в междублоково пространство между ул."Адам Мицкевич" и ул."24-ти пехотен Черноморски полк"

-11 места "Синя зона"

18.бул."Демокрация(в участъка от бул."Сан Стефано" до ул."Св.Св.Кирил и Методий")

-55 места 'Синя зона"

18.1. ул."Хан Аспарух"(в участъка от ул."Цар Симеон I" до ул."Асен Златаров")

-28 места "Синя зона"

18.2. ул."Болярска"

-15 места "Синя зона"

18.3. ул."Страхил"

- 14 места "Синя зона"

19ул.„Странджа планина”

-36 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

-2 места служебен абонамент

20.ул."Константин Величков"

-44 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

-2 места служебен абонамент

21.ул."Поп Грую"

-27 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

22.ул."Юрий Венелин"

-30 места "Синя зона"

-1 място инвалид

23.ул."Иван Богоров"

-17 места "Синя зона"

-1 място инвалид

24.Паркинг в междублоково пространство пред бл.32

-12 места "Синя зона"

25.Паркинг в междублоково пространство между бл.32 и бл.20

-12 места "Синя зона"

26.Паркинг в междублоково пространство пред бл.20

-15 места "Синя зона"

27.Паркинг в междублоково пространство между ул."Поп Грую" и ул."Юрий Венелин"

-24 места "Синя зона"

-1 място инвалид

28.Паркинг в междублоково пространство между ул."Юрий Венелин" и ул."Иван Богоров", пред бл.20

-77 места "Синя зона"

29.Паркинг в междублоково пространство между ул."Юрий Венелин" и ул."Иван Богоров"

-32 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

30.Паркинг в междублоково пространство между ул."Константин Величков" и ул."Иван Богоров"

-56 места "Синя зона"

-2 места инвалиди

31.Паркинг в междублоково пространство пред бл.104

-12 места "Синя зона"

Общия брой паркоместа, определени като Синя зона на горепосочените улици и площади е 3964 броя паркоместа. 
В този брой са включени места за служебен абонамент, места за инвалиди и таксита.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифният план на абоната.