Български Български

Община Бургас и проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" обявяват "Ден без билети в градския транспорт"

На 15 септември 2015 г. общественият транспорт на Бургас ще се включи в инициативата „Ден без билети в градския транспорт“ – „На училище с автобус”, в рамките на проекта на Община Бургас „Интегриран градски транспорт на Бургас“. От 8,00 ч. до 14,00 ч. студенти, ученици и техните придружители могат да ползват безплатно услугата на обществения транспорт. Кондукторите в автобусите и тролейбусите ще им предоставят специално изработени билети.
Градският транспорт се използва от повече от 1/3 от учениците на Бургас. Това показаха резултатите от проведеното наскоро анкетно проучване сред гражданите. Комфортното пътуване в новите превозни средства, оборудвани с климатици, детските седалки, достъпността за хора с увреждания и майките с колички, правят градския транспорт предпочитан за жителите на Бургас. Новите автобуси са с подобрени показатели за вредни емисии и внасят съществен принос в подобряване на градската среда.
Общественият транспорт е предпочитан, удобен и екологосъбразен начин за придвижване в града. Община Бургас и общинският превозвач „Бургасбус“ ЕООД осигуряват специални преференции за учениците, съгласно решение на Общинския съвет – Бургас. В групите за преференции са включени всички ученици от бургаските училища и студентите от висшите учебни заведения в града.
Проект „Интегриран градски транспорт на Бургас“ е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013г.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.