Български Български

От 1 юли по улиците на града ще пътуват само новите тролейбуси

До края на месеца всички стари тролейбуси ще бъдат спрени от движение и от 1 юли по бургаските улици ще пътуват само чисто новите от марка Шкода/Соларис. Те съобщават с глас на пътниците полезна информация. В момента приключва процедура, след която с говорещи устройства ще бъдат оборудвани и всички автобуси в обществения транспорт.

В момента в движение са 5 нови тролейбуса. Днес на железопътната гара разтоварват още 4. До края на месеца те ще станат общо 15 и ще могат да обслужват линиите без помощта на старите. Последните 7 ще дойдат наесен, за да станат общо 22.

Община Бургас осигури тролейбусите по проект "Прилагане на мерки за подобряване  качеството на живот в градовете Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен",  Договор за предоставяне на БФП DIR-51315001-C004, финансиран по процедура за директно предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/13/1.50/01/35 - "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт", Приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Понеделник, 16 юни 2014


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.