Български Български

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ТРАФИКА И ПАРКИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БУРГАС

ПРЕБРОЯВАНЕ НА ТРАФИКА И ПАРКИРАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. БУРГАС

В ПЕРИОДА 04.07.2016– 20.07.2016 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД БУРГАС ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕБРОЯВАНЕ НА ТРАФИКА И ПАРКИРАНЕТО ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАТОВАРВАНИЯТА В ПОТОКА ОТ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ОТДЕЛНИ УЧАСТЪЦИ НА ГРАДА

Във връзка с изпълнение на Договор C33122/EBSF-2012-10-141 от 12 Февруари 2016 г. по Проект „Интегриран градски транспорт на град Бургас – Подготовка за представяне на мерки за устойчив градски транспорт“, финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие, в периода 04.07.2016 – 20.07.2016 г., на територията на града ще бъде проведено преброяване на трафика и паркирането.

Целта на преброяването е да установи количеството превозни средства по основни пътни артерии на гр. Бургас, броят на местата за паркиране и продължителността на престой. Резултатите от теренното проучване ще послужат за изграждане на транспортен модел на град Бургас и разработване на сценарии за устойчива градска мобилност.

Молим гражданите за разбиране и съдействие, в случай на необходимост, при извършване на преброяването от страна на Екипа изпълнител.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.