Български Български

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПОДГОТОВКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕРКИ ЗА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ“ – НА 21.09.2016 г. ОТ 11 Ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНА БУРГАС

На 21.09.2016 г. от 11:00 ч. в голямата зала на община Бургас ще се проведе представяне на Проект „Интегриран градски транспорт на град Бургас – Подготовка за въвеждане на мерки за устойчив транспорт“, с Договор C33122/EBSF-2012-10-141/12.02.2016 г. финансиран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Основната цел на проекта е свързана с изграждането на устойчива транспортна система за град Бургас, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза на чистите, немоторизирани форми и средства на придвижване в градската среда.

В рамките на събитието ще бъдат представени резултати от преброяване на трафика и паркирането в определени участъци в града, и от проведено проучване за навиците, свързани с пътуванията в градската среда, потребностите от места за паркиране, както и нагласите сред населението свързани с използване на немоторизирани начини и средства за предвижване.

Линк към презентацията

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.