Български Български

Приключват строително-монтажните работи за реконструкция и модернизация на автобусното депо на Бургасбус ЕООД

Приключват строително-монтажните работи по реконструкцията и модернизацията на автобусното депо на "Бургасбус" ЕООД, включително изграждане на дизел и метан станция. Компонентът "Реконструкция на автобусно депо, дизел и метан станция" е един от основните в осъществяването на проект "ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА БУРГАС", финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-001/2010/001 по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, както и от бюджета на Община Бургас.

При реализирането на инженеринговата поръчка се извършиха следните дейности:

- Изграждане на нова ведомствена дизел и метан станция с 3 дизелови колонки, една от които бързопълнеща, колонка за Ad-blue и 3 СNG - колонки

- Реконструкция и вътрешно преустройство на халетата на автобусното депо, с разположените в тях зони за автосервизна дейност, пункт за периодични прегледи и автомивка

- Доставка на технологично оборудване и модули за редовно техническо обслужване на автобусите

- Технологична реорганизация на депото

- Реконструкция на паркинга за автобуси, с изграждане на нови отводнителна система и осветителна инсталация за цялото пространство

- Изграждане на паркинг за служители и посетители, благоустрояване и вертикална планировка на площите около депото

- Изграждане на нови площадкови пътни връзки и външни връзки; рехабилитация на ограда

- Ремонт на административната сграда на дружеството - саниране на сградата, съобразно съвременните изисквания за енергийна ефективност

След реализацията на строителните дейности се откриват реални възможности за оптимизиране на обслужването на новодоставения автобусен парк от 67 нови дизелови и метанови автобуси, обслужващи жителите на града, както и цялостно подобряване на организацията и ефективността на дружеството "Бургасбус" ЕООД.

02 октомври 2014

 


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.