Български Български

Разписание - Бургас - Поморие

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 4

Бургас - Поморие - център

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30,

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,

20:00, 20:30

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.