Български Български

Разписание - Бургас - Несебър - Слънчев бряг

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 3

ЗИМНО РАЗПИСАНИЕ

Бургас- Каблешково - Слънчев бряг - №22
06:20, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 11:50, 

12:30, 13:10, 13:50, 14:30, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50,

18:30, 19:10, 19:50*, 21:20*

Бургас - Поморие - Равда - Несебър - Слънчев бряг - №10/11
06:10, 06:50, 07:30, 08:10, 08:50, 09:30, 10:10, 10:50, 11:30,

12:10, 12:50, 13:30, 14:10, 14:50, 15:30, 16:10, 16:50, 17:30,

18:10, 18:50, 19:30, 20:20*, 20:50, 22:05

Забележка: * пътува в работни дни

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.