Български Български

Разписание - Бургас - Черноморец - Созопол

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 5

Бургас - Черноморец - Созопол

06:00*, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00,

10:30, 11:00, 11:30, 12:00*, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,

15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00*, 18:30, 19:00,

19:30, 20:00

Забележка : * пътува до Равадиново

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.