Български Български

Разписание - Бургас - София

Бургас - София

00:31, 01:00, 06:00, 06:30, 07:10/ без Неделя /, 07:30, 08:00, 08:35,

10:15, 11:30, 13:30, 14:01/ пътува само Неделя /, 15:00, 22:30

Бургас - София през Пловдив

08:00, 13:30, 15:00, 22:30, 01:00 /без вторник, четвъртък, събота /

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.