Български Български

СТАРТИРА ОЦЕНЯВАНЕТО ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ

СТАРТИРА ОЦЕНЯВАНЕТО ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ

в конкурса за снимка в автобуса на тема „Да прекося града зелено“

Потребителите на социалната мрежа Facebook имат възможността да отличат най-оригиналната фотография в конкурса за снимка в автобуса на тема „Да прекося града зелено“. Той се реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, ДБФП №BG161PO001/1.5-01/2010/001, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Срокът за гласуване е от 18 ноември до 21 ноември 2014 г. на Facebook страницата:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.318153048390145.1073741828.307600796112037&type=1

Резултатите от конкурса ще се оповестяват на интернет страницата на Община Бургас. Победителите ще бъдат наградени на специално организирана за целта церемония.

Резултатите от конкурса ще се оповестяват на интернет страницата на Община Бургас. Победителите ще бъдат наградени на специално организирана за целта церемония.


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.