Български Български

Съобщение относно издаване на карти за паркиране на хора с увреждания

 СЪОБЩЕНИЕ!

 

Във връзка с направените изменения в Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас, приети от ОбС Бургас с Решение № 8, Протокол № 51 от 28.04.2015 г. се правят следните изменения в дейностите по приложението й:

 

 •От 25.05.2015 г., гражданите желаещи да се възползват от предоставяните от Наредбата за престой и паркиране на превозни средства, управлявани или превозващи лица с трайни увреждания на територията на Община Бургас права, следва да подават своите заявления в ОП „Транспорт“, ул. „Александровска“ 106;

 

Получаването на издадените карти за паркиране до 29.05.2015 г. ще се получават във фронт-офиса на сградата на Община Бургас, след което получаването ще се осъществява в офиса на ОП „Транспорт“, гр. Бургас, ул. „Алаександровска“ 106;

 

Издадените карти до 29.05.2015 г. остават валидни до изтичане на упоменатия върху тях срок.

 

 


Обратно към всички новини

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.