Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Шофьор автокран

Шофьор автокран – 1 щатна бройка

Заетост: на смени - / без нощни смени/ - 11 часови - сумарен график.

Стартова ОМЗ 1200 лв. 

 

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Медицинска бележка от личен лекар
  4. Диплома за завършено образование
  5. Трудова книжка

 Заявление за работа 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.