Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Автогара Юг

Проектът „Интегриран градски транспорт на Бургас” предвижда реконструкция и модернизация на съществуващата Автогара Юг, разположена в непосредствена близост до ЖП гара Бургас и Пристанище Бургас.

След реализацията на строително-ремонтните дейности Автогара Юг ще се превърне в значим Автобусен терминал, част от изграждащата се зона за Интер модален транспорт, оформяща се в района.

Както и понастоящем, така и в бъдеще Автогара Юг ще обслужва градски и междуселищни автобусни линии, като нейните функции ще се оптимизират. От изключително значение за новата транспортна схема на града е запазването и разширяването функциите на автогарата – тя ще осигурява контакт с Бързата автобусна линия и така ще разшири и подобри възможностите на пътуващите като осигури лесно прикачване от един вид транспорт на друг.

Новото решение ще интегрира модерни и удобни помещения за пътниците, офис за продажба на билети и информация за пътниците, помещения за шофьорите и за диспечерите, туристически информационен център, павилион за вестници и кафене.

Цялостният план на автогарата ще бъде променен, включително спирки, места за паркиране на автобуси и подходи. Планира се обособяването на осем спирки, шест от които за редовна употреба и две, които ще бъдат използвани по време на туристическия сезон. Спирките ще бъдат оборудвани с подходящи съоръжения за изчакване и информация за пътниците в реално време.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.