Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Бърза автобусна линия

Проектът за изграждането на интегриран градски транспорт в Бургас включва изграждането и въвеждането на Бърза автобусна линия, която ще обслужва града.

Системата от бързи автобусни линии се основава предимно на обновяване на автобусния парк, графика на движение, включително комбинация от инфраструктурни подобрения, включващи:

  • Автобусни ленти, заемащи част от съществуващото пътно платно, ограничени със знаци и пътна маркировка, в които в определени интервали на деня (извън пиковите часове) е позволен смесен трафик;
  • Светофарна сигнализация, която осигурява приоритет на преминаващите автобуси.

Трасето на Бързата автобусна линия ще покрива двете основни направления в града – от комплекс "Изгрев" до комплекс "Меден Рудник" и от комплекс "Славейков" до комплекс "Меден Рудник".

Двете разклонения идващи от комплексите ''Изгрев'' и ''Славейков'' се обединяват в района на хотел ''Мираж'' в едно общо трасе, преминаващо по бул. "Стефан Стамболов'' до ул. "Сан Стефано", където ще бъде изградена Централна автобусна спирка в пространството пред площада на сградата на Бургаски свободен университет.

От Централната автобусна спирка, маршрута на Бързата автобусна линия продължава по ул. ''Христо Ботев'', ул. ''Иван Вазов'', ул. ''Индустриална'', ул. ''Спортна'' до ул. ''Тодор Александров''. По ул. ''Захари Стоянов" Бързата автобусна линия достига ж.к. ''Меден Рудник'', за да обслужи и най-голямия жилищен район на града.


Общата дължина на трасето е 15 километра. Спирките по Бързата автобусна линия са проектирани така, че да дават най-добра възможност за прикачване към всички други градски и извънградски линии на обществения транспорт. По трасето на Бързата автобусна линия се предвижда изграждането на нови автобусни спирки с дължина 18м всяка.

Предвижда се въвеждането и на пътен светофар с лунно бяла светлина за даване на предимство на автобусите в зоната на всички светофарно регулирани кръстовища по трасето на Бързата автобусна линия, дори и на кръстовища с неосигурена BUS лента, за да се осигури избягване на евентуални заблуди на останалите участници в движението относно предимството им.

Проектът за трасето на Бързата автобусна линия има за цел да обезпечи безопасността на движението, давайки на водачите на автобусите на обществения транспорт навременна и пълна информация за ситуацията на пътя, а на пътниците – актуална информация за движението на автобусите на обществения транспорт.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.