Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Вело транспорт

BurgasBikes

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Системата за велосипеди под наем „Вело Бургас“ работи всеки ден от Понеделник до Неделя от 00:00 до 24:00. Разполага с 14 велостанции към момента. "Вело Бургас" предлага общо 120 велосипеда под наем.

Системата за отдаване на велосипеди по наем работи с карти(виж тук), СМС(виж тук) и ПОС(виж тук).

Наемането и връщането на велосипед става само и единствено на някоя от обозначените на информационните табла за целта велостанции.

Наемателят, наема велосипед от удобна за него работеща станция разположена на територията в гр. Бургас през работното време на системата, а именно от 00:00 до 24:00 часа от Понеделник до Неделя.

НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да връща велосипеда в една от определените велостанции на територията на град Бургас.

Наемателят няма право да прибира наетия велосипед на закрито до изтичане на закупеното време. 

Велосипеда се приема за „върнат“ единствено, когато е приет от системата. 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.