Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Градска мобилност

Указания за потребителя

За да използвате функцията за Градска мобилност първо изберете начин на придвижване (пеша/ велосипед или шофиране). За да посочите начална и крайна точка на придвижване Вие трябва да поставите курсора на мишката на мястото, което е Вашата начална точка, да натиснете десен бутон и да изберете „начална точка”. По същия начин Вие отбелязвате „крайна точка”. Системата автоматично генерира данни за най-краткия маршрут, указвайки направленията на движение.

Начин на предвижване: 


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.