Български Български

Електронно табло - система 2015г


Нова система КИОСК

Последно актуализирано Вело станция Налични велосипеди
18/08/2019 01:45:04 Младежки културен център 2
18/08/2019 01:44:26 Казино 2
18/08/2019 01:45:06 Парк Славейков 6
18/08/2019 01:45:04 Автогара Юг 3
18/08/2019 01:45:06 Пантеон 5
18/08/2019 01:45:05 Бойчо Брънзов 4
07/09/2018 15:30:16 БСУ 2
18/08/2019 01:45:05 Капани 5
18/08/2019 01:45:06 Морска Гара 1
18/08/2019 01:45:06 "Двете брези" (Зорница) 1
18/08/2019 01:45:06 С.К. "Славейков" 4
18/08/2019 01:45:05 "Никола Петков" (Изгрев) 4
18/08/2019 01:45:05 "Мол Галерия" (Славейков) 2
18/08/2019 01:45:06 Парк "Изгрев" (Велека) 0

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.