Български Български

Електронно табло - система 2015г


Нова система КИОСК

Последно актуализирано Вело станция Налични велосипеди
27/05/2019 08:10:01 Младежки културен център 1
27/05/2019 08:10:03 Казино 2
27/05/2019 08:10:03 Парк Славейков 2
27/05/2019 08:10:04 Автогара Юг 6
27/05/2019 08:10:02 Пантеон 1
27/05/2019 08:10:03 Бойчо Брънзов 0
07/09/2018 15:30:16 БСУ 2
27/05/2019 08:10:03 Капани 11
27/05/2019 08:10:03 Морска Гара 4
27/05/2019 08:10:04 "Двете брези" (Зорница) 4
27/05/2019 08:10:04 С.К. "Славейков" 1
27/05/2019 08:10:03 "Никола Петков" (Изгрев) 1
21/02/2019 09:13:07 "Мол Галерия" (Славейков) 1
27/05/2019 08:09:59 Парк "Изгрев" (Велека) 4

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.