Български Български

Електронно табло - система 2015г


Нова система КИОСК

Последно актуализирано Вело станция Налични велосипеди
02/10/2020 00:35:07 Младежки културен център 4
02/10/2020 00:35:10 Казино 5
02/10/2020 00:35:11 Парк Славейков 2
02/10/2020 00:35:11 Автогара Юг 2
02/10/2020 00:35:09 Пантеон 0
21/08/2020 08:32:16 Бойчо Брънзов 1
07/09/2018 15:30:16 БСУ 2
02/10/2020 00:35:11 Капани 5
02/10/2020 00:35:09 Морска Гара 2
02/10/2020 00:35:11 "Двете брези" (Зорница) 3
02/10/2020 00:35:10 С.К. "Славейков" 0
02/10/2020 00:35:10 "Никола Петков" (Изгрев) 4
02/10/2020 00:35:11 "Мол Галерия" (Славейков) 3
02/10/2020 00:35:06 Парк "Изгрев" (Велека) 5

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.