Български Български

Електротехник

Електротехник – 1 щатна бройка

 

Заетост: Постоянна работа на трудов договор

Работно време: осем часов работен ден

Място на работа: общински паркинги в гр. Бургас

Характер на работа: Поддръжка на електрическото оборудване  и съоръжения в обектите на ОП „Транспорт”

Изисквания:

  1. Документ за придобита степен и професионална квалификация по професия електротехник
  2. Трудов стаж по специалността  минимум 3 години.

 

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Медицинска бележка от личен лекар
  4. Диплома за завършено образование
  5. Трудова книжка

 Заявление за работа 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.