Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Как Работи

ОТ 01.06.2015 г. СИСТЕМАТА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВЕЛОСИПЕДИ "ВЕЛО БУРГАС" РАБОТИ ДЕНОНОЩНО.

Системата за отдаване на велосипеди по наем работи с карти(виж тук), СМС(виж тук) и ПОС(виж тук).

Наемането и връщането на велосипед става само и единствено на някоя от обозначените на информационните табла за целта велостанции.

Наемателят, наема велосипед от удобна за него станция разположена на територията в гр. Бургас.

НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да връща велосипеда в една от определените велостанции на територията на град Бургас.

Наемателят няма право да прибира наетия велосипед в дома си до изтичане на закупеното време. 

Велосипеда се приема за „върнат“ единствено, когато е приет от системата. Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.