Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Наемане на велосипед чрез Велокарта

За да разберете как се наема велосипед с  ВЕЛОКАРТА, изберете от ГЛАВНО  МЕНЮ на екрана на КИОСКА - БУТОН:  

От там ИЗБИРАТЕ бутон:

Новата ВЕЛОСИСТЕМА на ВЕЛОБУРГАС работи с абонаментни и ваучер карти, както и с новия вариант: "ВЕЛО КАРТИ".

  •       Информацията, която съдържа Вашата карта е всичко подадено от Вас при първоначалното закупуване на абонаментната, ваучер или велокарта: № на велокартата Ви (съответно вашите лични данни: имена, адрес, телефон, л.к. и др. необходима  информация за притежателя на велокартата)
  •        Всеки велосипед е заключен на парко-колонка, която има в горната си част четец, за валидиране на абонаментна, ваучер или вело карта и можете индивидуално да наемете велосипед, които ви допада.

 Инструкция за наемане на велосипед С ВЕЛОКАРТА

 

  1. Всеки велосипед е заключен на парко-колонка, която има в горната си част № и четец за валидиране на велокарта. Може да изберете велосипед, които ви допада и да го вземете!    
  2. За целта потребителя ползва единствено парко-колонката и велокартата си.

Стъпка №1:  Доближавате Вашата велокарта над четеца за няколко секунди, който се намира върху КОЛОНКАТА на избраното колело.

 С това действие системата разпознава Вашата карта и подава информацията, съдържаща се в нея към оператора:

               

 - Вело карта № и лични данни за собственика;

 - Взетия от Вас № велосипед и от колонка №;

- Часа, в които сте взели велосипеда;

- Велостанцията, от която е взет велосипеда;

Стъпка №2: Ако правилно сте валидирали картата си, системата я разпознава и автоматично отключва велосипеда като парко-колонката ви дава светлинна индикация, че велосипеда е отключен за вземане - отгоре светва в жълт цвят. 

                                               

Стъпка №3: ВЕЛОСИПЕДА е отключен на избраната парко-колонка! Разполагате с 30 секунди за вземане на велосипеда!

С това действие системата започва да отчита времето по ВЕЛОКАРТА Ви!

Забележка: Ако в рамките на тези 30 секунди не вземете велосипеда, системата го заключва и трябва да се валидира отново велокартата, за да може системата да спре времето по нея. Отново валидирате картата, за повторно отключване на велосипеда и стартиране на времето!

Стъпка №4:След приключване на разходката, велосипеда се връща на някоя от велостанциите и се заключва на свободна парко-колонка.

 При заключване на велосипеда, парко-колонката ви дава светлинна индикация, че сте го заключили - отгоре светва в син цвят.

С това действие системата разпознава велосипеда и очаква валидиране на Вашата карта, за да спре времето по нея.

Стъпка №5:Валидирате велокартата, с която сте взели ползвания от Вас велосипед, на четеца за валидиране на карта върху парко-колонката! 

С това действие вие сигнализирате на системата да спре времето по Вашата карта и тарифирането по нея!

Забележка:Ако НЕ върнете велосипеда както е описано в стъпка №4 и НЕ изпълните стъпка №5, то времето и тарифирането по Вашата карта НЯМА ДА СПРАТ автоматично. Наличните Ви време и сума ще се изразходят!

 

При затруднения може да ползвате и бутон, намиращ се под монитора на Киоска: «ЗА ВРЪЗКА С ОПЕРАТОР» 

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.