Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Наемане на велосипед чрез ПОС

За да разберете как се наема велосипед чрез  “Виртуален POS терминал”, изберете от ГЛАВНО  МЕНЮ на екрана на КИОСКА - БУТОН:

За МОДУЛ “ПОС” се ИЗБИРА бутон:

Модул «виртуален ПОС терминал» за наемане на велосипед не       ограничава потребителя от коя банка е издадена дебитната или кредитна карта!

  O При наемане на велосипед чрез модул «Виртуален ПОС терминал» потребителя ползва: 

  • Тъчскрийн монитора, намиращ се на централната управляваща колонка «КИОСК», за да стартира процедурата по наемане на велосипед!
  • От принтера, намиращ се на КИОСКА си взема отпечатана бележка с „ПЕРСОНАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ”(един за вземане и един за връщане), които са необходими  за процедурите по вземане и връщане на избрания велосипед.

 При връщане на велосипед чрез модул «Виртуален ПОС терминал»потребителя ползва:

  •  Тъчскрийн монитора, намиращ се на централната управляваща колонка «КИОСК», за да стартира процедурата по връщане на велосипед!

ИНСТРУКЦИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ВЕЛОСИПЕД  ЧРЕЗ „виртуален ПОС терминал”

Системата позволява, да вземете велосипед като платите с дебитна или кредитна карта чрез виртуален пос терминал.

След като сте избрали велосипеда със съответния № на парко-колонка, наемането и връщането на велосипед и заплащането му чрез виртуален ПОС терминал се извършва през следните стъпки:

Стъпка 1:Натискате от главно меню на ЕКРАНА      

бутон:  „ВЗЕМИ ВЕЛОСИПЕД ЧРЕЗ ПОС“.

Отваря се екран на Виртуален ПОС Терминал от системата на Борика, където може да въведете данните на вашата карта както следва:

  1. Œ Изберете типа на картата и въведете номера от лицевата страна.
  2. Въведетете месеца и годината на валидност на вашата карта във формат мм/гг, изписани на лицевата страна.                               Ž
  3. Въведете CVV2/CVC2 код.Последните 3 цифри от номера, изписан в полето за подпис на Вашата карта.

Стъпка №2:  Потвърждавате плащането с бутон: <<ПЛАЩАНЕ>>

 Забележка: С потвърждаване на транзакцията се задейства банкова функция «Авторизация», което означава, че наемателя ще има блокирана сума от 15/петнадесет/ лева. 

 

А при връщане на велосипеда и спиране на времето изразходената сума се  удържа от блокираната сума и остатъка се освобождава! 

След всички извършени действия по плащането системата отпечатва от принтера „ПЕРСОНАЛНИ ИДЕНТИФИКАЦИОННИ КОДОВЕ” (един за вземане и един за връщане на велосипед), които са необходими за въвеждане в следващи:

- стъпка №3 (за наемане на велосипед)

- стъпка №6 (за връщане на наетия велосипед

Стъпка №3:  Върнете се в главното меню и изберете бутон:  „Вземане/Връщане на велосипед с КОД (SMS/POS)“.     

Въведете Кода за наемане на велосипед от бележката, разпечатана от принтера и потвърдете въведения КОД.

                  

 

Стъпка №4:  Под екрана за въвъждане на КОД се визуализират наличните свободни велосипеди заключени на  парко-колонки с номера от №1 до №8. От тези бутони може да направите своя избор коя парко-колонка  искате системата да Ви отключи .

⇒ С гласово съобщение системата Ви уведомява за отключената парко-колонка: 

«Вашият велосипед е отключен на колонка № 000. Разполагате с тридесет секунди за вземане на велосипеда!»

Забележка:Ако в рамките на тези 30 секунди не вземете велосипеда, системата го заключва. Може да въведете отново КОД-а за отключване на велосипеда.

При отключване на велосипеда, парко-колонката ви дава светлинна индикация, че велосипеда е отключен - отгоре светва в жълт цвят.

 

Стъпка №5:След приключване на разходката, велосипеда се връща на някоя от велостанциите и се заключва на свободна парко-колонка.

 При заключване на велосипеда, парко-колонката ви дава светлинна индикация, че сте го заключили - отгоре светва в син цвят.

Стъпка №6:  Отивате до централна управляваща колонка „КИОСК” и изберете бутон:  „Вземане/Връщане на велосипед с КОД (SMS/POS)“.

Въведете Кода за връщане на велосипед от бележката, разпечатана от принтера и потвърдете въведения КОД.

                                              

По този начин Вие подавате сигнал за спиране на тарифирането към системата и Вашата банка!

Системата проверява въведения „КОД ЗА ВРЪЩАНЕ“, отчитането на заключения от Вас велосипед и отнема изразходената сума спрямо изразходеното време за ползване!

Забележка:Ако НЕ върнете велосипеда в стъпка №5 и НЕ изпълните стъпка №6, то тарифирането и времето няма да бъдат спрени и натрупаната сума ще се отнеме от блокираната сума с банковата функция „Авторизация“!

При затруднения може да ползвате и бутон, намиращ се под монитора на Киоска:«ЗА ВРЪЗКА С ОПЕРАТОР»

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.