Български Български

Отчетник,паркинг

Отчетник, паркинг – 1 щатна бройка

Заетост: Постоянна работа на трудов договор

Работно време: на график с дневни и нощни смени

Място на работа: общински паркинги в гр. Бургас

Характер на работа: следи за пропусквателния режим на автомобилите в паркинга. При изпълнение на служебните задължения се работи с касов апарат и компютърна техника.

Изисквания: Средно образование

 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Свидетелство за съдимост
  3. Медицинска бележка от личен лекар
  4. Диплома за завършено образование
  5. Трудова книжка

 Заявление за работа 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.