Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Паркинги и гаражи

Общинско Предприятие "Транспорт" разполага с 8 паркинга на територията на Община Бургас.

Паркинги и гаражи

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.