Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Пешеходни надлези

Ключов компонент в реализацията на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас" е изграждането на 4 броя пешеходни надлези, които да подобрят достъпа до маршрута на бързата автобусна линия и да гарантират безопасно и безконфликтно придвижване на главни кръстовища. Основна цел е да се даде заслужен приоритет на пешеходците.

След извършване на работно проектиране, в рамките на инженерингова процедура ще започне строителство на две ключови за града кръстовища, като се реализират следните дейности:

1. Проектиране и реконструкция на съществуващо кръстовище "Трапезица" (пресичане на ул. "Струга" - "Тодор Александров" /път І-9, Е-87/ с ул. "Одрин") - кръгово кръстовище "Трапезица" c нова организация на движение по плана на ж.к. "Братя Миладинови" и Промишлена зона "Север", гр. Бургас. 

2. Проектиране и строителство на два броя пешеходни надлези 1 и 2 – свързани пешеходни надлези, осигуряващи пресичане на ниво на бул. "Тодор Александров" /свързващ ж.к. "Братя Миладинови" с Индустриална зона/ и ул. "Струга" /свързващ ж.к. "Братя Миладинови" с Индустриална зона.

3. Проектиране и строителство на пешеходни надлези в района на кръгово кръстовище при бул. "Стефан Стамболов" и бул. "Никола Петков", както следва:

  • Пешеходен надлез 3, осигуряващ пресичане на ниво на бул. "Стефан Стамболов" и свързващ ж.к "Изгрев" с ж.к "Славейков";
  • Пешеходен надлез 4, осигуряващ пресичане на ниво на бул. "Никола Петков" и свързващ ж.к. "Зорница" с ж.к "Изгрев".

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.