Български Български

Принудително преместване на неправилно паркирани ППС

Съгласно "Наредбата за Опазване на Обществения ред на територията на Община Бургас" могат да се прилагат следните принудителни административни мерки:

1. Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване.
2. Преместване на паркирано пътно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощеният от него водач, когато превозното средство е паркирано в нарушение на правилата в Закона за движение по пътищата на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението.
В този случай длъжностните лица от службите за контрол по тази наредба уведомяват районното полицейско управление, от територията на което е преместен автомобилът за новото местоположение на превозното средство.

Разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя общински акт за неправилното паркиране, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява както следва:

   - до 2 часа престой - такса не се дължи ;

   - над 2 часа престой - по 2 лева на час ;

Принудително преместените ППС се транспортират до специализираният Наказателен паркинг "Оборище" и се освобождават от там след заплащане на разноските по отстраняването, транспортирането и паркирането.

Размерът на сумите за разноски и такси, дължими от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително преместените ППС са фиксирани и са определени със заповед на Кмета на Община Бургас.

Допълнително информация може да се получи на телефон 056/886161.


Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.