Български Български

Бургас - Китен

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 6

“М-БУС”
7.00;
7.30 /през Веселие/; 10.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.00; 17.30

“Еспресбус Китен”
08.00; 08:30; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16:30; 17.00; 18.00; 19.00; 19:30; 20:30

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.