Български Български

Бургас - Приморско

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 6

“М-БУС”

маршрут: Бургас – Росен – Веселие - Ясна поляна – Приморско

12.30

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.