Български Български

Бургас - София

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 2

“Юнион Ивкони” – 00.05; 01.00; 06.00; 07.10; 11.10; 12.30; 14.00; 15.00; 16.30; 18.00; 23.00

Карат С” – 07.30; 9.58; 13.00; 16.43; 23.43

“Витоша Експрес” – 15:30

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.