Български Български

Бургас - Царево

АВТОГАРА ЮГ – СЕКТОР 6

“М-БУС”
7.00 (п/з Н. Паничарево); 9.00; 11.00; 12.00; 14.45 (п/з Веселие)

“Царевобус експрес”
15.30; 16.40; 18.30

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.