Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Реконструкция на автобусно депо

Основен компонент по проекта „Интегриран градски транспорт на Бургас“ е реконструкцията на Автобусното депо на оператора на градския транспорт „Бургасбус” ЕООД.

Целта на този компонент от проекта е да се създадат подходящи сервизни съоръжения за ремонт и поддръжка, отговарящи на Европейските стандарти за техника и безопасност. Те ще позволяват ефективна поддръжка на автопарка на градския транспорт, който ще се състои от нови и съвременни автобуси с две различни горивни системи – дизелови и метанови автобуси.

Изработените технически инвестиционни проекти предвиждат реконструкция и модернизация на работилниците, автомивката и паркинговата зона на депото; саниране на административната сграда, както и проект за изграждане на нова дизел и метан станция, която да обслужва новодоставените по проекта автобуси.

Дейностите по реконструкция на автосервизната част и пункта за периодични прегледи в депото и преустройството на халета са на финален етап. Изцяло е обновен съществуващия паркинг за обслужване на доставените по проекта нови 67 автобуса, реновирани са площадковите пътни връзки и оградата.

На терена на депото е изградена нова дизел и метан станция, която ще обслужва автобусите.

Дейностите ще осигурят по-добро обслужване на автобусния парк и ще са предпоставка за устойчивост на предлаганото качество на услугата обществен превоз.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.