Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Синя Зона започва да функционира от 07.05.2020 година!

Синя Зона започва да функционира от 07.05.2020 година! Новите 22 и 23 подзони влизат в сила от 11.05.2020 година!

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.