Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Терминал Меден Рудник

Един от основните компоненти по проекта е реконструкцията и разширението на терминал „Меден Рудник” като неразделна част от концепцията за въвеждането на Бърза автобусна линия (BRT) и оптимизация на транспортната схема на града. Според предложените решения на идейния проект и допълнително извършените
задълбочени проучвания се оформи крайното решение за реализиране на технически проект „Реконструкция и разширение на терминал „Меден рудник”, ситуиран на мястото на така нареченото „обръщало на последната спирка на тролейбусите”.
Пространството около сградата на терминала и около автобусните спирки е проектирано така, че да осигурява на пътниците качествено обслужване и безопасност, включително:
  • Добра осветеност на района
  • Система за видеонаблюдение
  • Озеленяване
  • Достъпна среда за хора с увреждания и майки с децаПроектното решение включва ново ситуационно решение в съответствие с техническия проект; изместване и реконструкция на тролейбусната мрежа, за обособяване на новото пространство на терминала; замяна на съществуващата сграда с нова; ситуиране на нова крайна спирка за бързата автобусна линия; осигуряване на паркоместа за изчакващи тролейбуси и автобуси.

Запазва се съществуващия пешеходен достъп и нива от основните обслужващи улици – във всички посоки.

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.