English English

Във връзка с предстоящото въвеждане в експлоатация на Зелена зона.

Във връзка с предстоящо въвеждане в експлоатация на "Зелена зона", което ще се осъществи на 01.05.2019 г., Община Бургас уведомява своите граждани и гости на града, че от 01.04.2019 г. в офиса на ОП "Транспорт" на ул. "Александровска" №106, ще започне издаването на стикери за локално паркиране по постоянен адрес на собствениците на автомобили, чиито постоянни адреси попадат в обхвата на зоната.

Calls to national phone 070011356 and short number 1356 they are charged to the tariff plan of the subscriber.