English English

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА НОВАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА ЩЕ БЪДЕ ВИЗУАЛИЗИРАНА ВЪРХУ ВСЯКА АВТОБУСНА СПИРКА

През втората половина на следващата седмица визуализация с маршрутите в новата схема на градския транспорт ще има върху всяка спирка. Нека бургазлии отделят няколко минути, за да се запознаят с нея. Върху картата ще бъдат отбелязани запазените и променени номера на отделните линии, кой автобус откъде минава и докъде стига. В по-голям формат визуализацията ще бъде поставена на видни места в сградата на Община Бургас, автогарите, Транспортната къща и т.н.

Тази полезна информация е достъпна и в момента, но в интернет - в сайтовете на "Бургасбус" (www.burgasbus.info), Община Бургас (www.burgas.bg) и www.transportburgas.bg, където се качва всичко ново, свързано с градския транспорт.

Отговори на въпросите си можете да получите в специализирания офис за работа с клиенти на "Бургасбус" в Транспортна къща, с телефон 056 831 422, денонощен диспечер на "Бургасбус" - тел. 056 810 943.

Припомняме, че новата транспортна схема на Бургас влиза в сила от 26 ноември, събота. Целта й не е да създава хаос, а напротив - сигурност чрез бързите линии и повече вариативност за придвижването от една до друга точка чрез обслужващите. В много случаи тя пести средства на клиента. Благодарение на нея в рамките на транспортното обслужване влизат райони, през които до този момент автобус не минаваше.

Междувременно Община Бургас обследва отново метър по метър маршрута на бързите линии, за да се рехабилитира всеки участък, за който има съмнение, че ще възпрепятства оптималното придвижване на автобусите.

Calls to national phone 070011356 and short number 1356 they are charged to the tariff plan of the subscriber.