Български Български

Новини

Обновеното депо на "Бургасбус" посрещна 19 деца от четири Центъра за настаняване от социален тип

Замeстник-управителят на "Бургасбус" ЕООД, Любомир Атанасов, показа на децата от центровете за настаняване от семеен тип реконструираното и модернизирано автобусно депо, включително изградената дизел и метан станция по проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”. Г-н Атанасов запозна децата с дейностите, извършвани в гаражната служба, пункта за предпътни технически прегледи и автомивката. Показа на децата как се обслужват и зареждат автобусите, с които всички ние ежедневно пътуваме.

Прочети повечеИзбират най-доброто от конкурса за снимка в автобуса

Потребителите на социалната мрежа Facebook имат възможността да отличат най-оригиналната фотография в конкурса за снимка в автобуса на тема "Да прекося града зелено".

Прочети повечеСТАРТИРА ОЦЕНЯВАНЕТО ЗА НАЙ-ДОБРА ФОТОГРАФИЯ

Потребителите на социалната мрежа Facebook имат възможността да отличат най-оригиналната фотография в конкурса за снимка в автобуса на тема „Да прекося града зелено“. Той се реализира в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на Бургас”, ДБФП №BG161PO001/1.5-01/2010/001, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Прочети повечеУдължиха срока на конкурса за снимка в автобуса

Всеки, чиято страст е фотографията, но не е успял да изпрати своите снимки в обявения срок, все още има възможност да го направи. Очакват Ви доста награди в конкурса за снимка в автобуса на тема "Да прекося града зелено". Той се реализира в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Бургас", ДБФП № BG161PO001/1.5-01/2010/01, изпълняван от Община Бургас в качеството й на бенефициент по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

Прочети повечеНаправиха първа копка на терминал Автогара Юг

Кметът на община Бургас - Димитър Николов, зам.-кметът по финанси, бюджет и икономика на - Красимир Стойчев, и изпълнителният директор на "Трейс Груп Холд" АД - инж. Боян Делчев, направиха първата копка на обект "Преустройство и реконструкция на терминал "Автогара Юг" и прилежаща територия, включително реконструкция на довеждащи и отвеждащи улични платна, светофарни уредби и съпътстваща техническа инфраструктура" по проект "Интегриран градски транспорт на Бургас".

Прочети повечеОбажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.