Български Български

Електронно табло - система 2015г


Нова система КИОСК

Последно актуализирано Вело станция Налични велосипеди
27/04/2018 11:25:13 Младежки културен център 3
27/04/2018 11:25:14 Казино 2
27/04/2018 11:25:12 Парк Славейков 4
27/04/2018 11:25:13 Автогара Юг 4
27/04/2018 11:25:13 Пантеон 3
27/04/2018 11:25:13 Бойчо Брънзов 3
27/04/2018 11:25:12 БСУ 3
27/04/2018 11:25:13 Капани 6
27/04/2018 11:25:13 Морска Гара 3
27/04/2018 11:24:39 "Двете брези" (Зорница) 3
27/04/2018 11:25:10 С.К. "Славейков" 2
27/04/2018 11:25:12 "Никола Петков" (Изгрев) 3
27/04/2018 11:25:13 "Мол Галерия" (Славейков) 2
27/04/2018 11:25:12 Парк "Изгрев" (Велека) 2

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифният план на абоната.