Български Български

Електронно табло - система 2015г


Нова система КИОСК

Последно актуализирано Вело станция Налични велосипеди
18/01/2022 02:25:04 Младежки културен център 3
18/01/2022 02:25:03 Казино 1
26/05/2021 10:00:09 Парк Славейков 1
18/01/2022 02:25:02 Автогара Юг 4
18/01/2022 02:25:02 Пантеон 1
18/01/2022 02:25:02 Бойчо Брънзов 1
07/09/2018 15:30:16 БСУ 2
18/01/2022 02:25:03 Капани 1
18/01/2022 02:25:02 Морска Гара 3
18/01/2022 02:25:03 "Двете брези" (Зорница) 0
18/01/2022 02:25:02 С.К. "Славейков" 2
18/01/2022 02:25:03 "Никола Петков" (Изгрев) 0
18/01/2022 02:25:04 "Мол Галерия" (Славейков) 2
17/01/2022 17:32:24 Парк "Изгрев" (Велека) 0

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.