Български Български

Обхват на платени зони в град Бургас

Към 08.04.2021 г.  в обхвата на Синя Зона Бургас са въведени следните улици и площади:                   

Подзона 1 

С граници: бул. „Сан Стефано”; ул. „Христо Ботев”; бул. „Стефан Стамболов”; ул. „Македония”.

Подзона 2

С граници: ул. „Македония”; ул. „Христо Ботев”; бул. „Стефан Стамболов”; ул. „Васил Левски”.

Подзона 3

С граници: ул. „Княз Борис I”; ул. „Александровска”; ул. „Апостол Карамитев”; ул. „Христо Ботев”.

Подзона 4

С граници: ул. „Шейново”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Гладстон”; ул. „Фердинандова”

Подзона 5

С граници: пл. „Царица Йоанна ”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Шейново”; ул. „Фердинандова”; ул. „Тракийска”; ул. „Конт Андрованти”; ул. „Цар Петър”.

Подзона 6

С граници: ул. „Кирил и Методий”; ул. „Александровска”; ул. „Алеко Богориди”; ул. „Славянска”.

Подзона 7

С граници: ул. „Генерал Гурко”; ул. „Цар Симеон I”; ул. „Средна Гора”; бул. „Демокрация”.

Подзона 8

С граници: ул. „Алеко Богориди”; ул. „Александровска”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Константин Фотинов”.

Подзона 9

С граници: ул. „Константин Фотинов”; ул. „Булаир”; ул. „ Цар Симеон I”;  ул. „Алеко Богориди”.

Подзона 10

С граници: ул. „Оборище”; бул. „Сан Стефано”; бул. „Демокрация”; ул. „Генерал Гурко”.

Подзона 11

С граници: ул. „Алеко Богориди”; ул. „Цар Симеон I”; ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; ул. „Славянска”.

Подзона 12

С граници: ул. „Св. Св. Кирил и Методий”; ул. „Славянска”; ул. „Цар Симеон I”; ул. „Пиротска”; ул. „Хан Аспарух”; ул. "Сливница" от площад "Тройката" до ул. "Хан Аспарух".

Подзона 13

С граници: ул. „Генерал Гурко”; ул. „Оборище”; ул. „Цар Симеон I”; бул. „Сан Стефано”.

Подзона 14

С граници: ул . „Цар Симеон I”; ул. „Войнишка”; бул. „Демокрация”; ул. „Агоп Мелконян”;  бул. „Княз Александър Батенберг”.

Подзона 15

С граници: ул. „6- ти Септември”( паркинга пред входа на Морска Гара); бул. „Княз Александър Батенберг”; пл. „Царица Йоанна”; ул. „Цар Симеон I”; ул. „Булаир”.

Подзона 16

С граници: ул. „Цар Симеон I”; ул. „Войнишка”; бул. „Демокрация”; ул. „Средна Гора”.

Подзона 17

ул. „Адам Мицкевич”.

Подзона 18

С граници: бул. „Сан Стефано”; бул. „Стефан Стамболов”; ул. „София”, ул. „Родопи”; ул. „Струма”; ул. „Одрин”.

Подзона 19

С граници: ул. „Гладстон”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Фердинадова” ул. „Цар Калоян”; ул. „Климент Охридски”.

Подзона 20

С граници: ул. „Гладстон”; ул. „Княз Борис I”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Фердинандова”.

 Подзона 21

С граници: ул. „Брацигово”; ул. „Антон Иванов”; ул. „Георги Казаков - Даскала” и зоната на кръгово движение кв. Сарафово – Летище Бургас, отнасяща се само за паркинга.

 Подзона 22 (нова, Протокол №8/31.03.2020 г.)

С граници: ул. "Княз Борис I",бул. "Княгиня Мария Луиза"; ул. "Фердинандова"; ул. "Цар Калоян"; ул. "Свети Климент Охрдски" ; ул. "Уилям Гладстон".

Подзона 23 (нова, Протокол №8/31.03.2020 г.)

 С граници: ул. "Ванче Михайлов"; ул. "Струга"; ул."Одрин"; ул."Струма"; ул."Родопи"; ул."София"; бул "Стефан Стамболов".                 

Подзона 24               

 С граници: ул. "Одрин"; бул "Стефан Стамболов"; ул. "Уилям Гладстон".

Подзона 25

 С граници: бул. "Демокрация"; ул. "Дунав"; бул "Стефан Стамболов"; бул. "Сан Стефано".

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.