Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Обхват на платени зони в град Бургас

Към 07.05.2024 г.  в обхвата на Синя Зона Бургас са въведени следните улици и площади:                   

Подзона 1

С граници: бул. „Сан Стефано“, ул. „Христо Ботев“, бул. Стефан Стамболов“ и ул. „Левски“

Подзона 2

С граници: ул. „Княз Борис I”, ул. „Уилям Гладстон“, ул. „Фердинандова“, ул. „Апостол Карамитев“ и ул. „Александровска“

Подзона 3

С граници: ул. „Фердинандова“, ул. „Уилям Гладстон“, бул. „Иван Вазов“, паркинг до Ж.П. Гара“, ул. „Александровска“ до ул. „Фердинандова“

Подзона 4

С граници: ул. „Княз Борис I”, бул. „Мария Луиза“, бул. „Иван Вазов“ и ул. „Уилям Гладстон“

Подзона 5

С граници: ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Симеон I”, бул. „Булаир“, площад „Царица Йоана“ и ул. „Александровска“ до ул. „Хан Аспарух“

Подзона 6

С граници: ул. „Пиротска“, бул. „Стефан Стамболов“, ул. „Славянска“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Цар Симеон I”, ул. „Генерал Гурко“, бул. „Демокрация“, бул. „Сан Стефано“ и ул. „Цар Симеон I” до ул. „Пиротска“

Подзона 7

С граници: бул. „Сан Стефано“, бул. „Демокрация“, бул. „Стефан Стамболов“ до бул. „Сан Стефано“

Подзона 8

С граници: бул. „Сан Стефано“, бул. „Стефан Стамболов“, бул. „Струга“,  ул. „Одрин“  до бул. „Сан Стефано“

Подзона 9

С граници: бул. „Сан Стефано“, ул. „Одрин“, бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сан Стефано“

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.