Български Български
  • Slider 1
  • Slider 2
  • Slider 3

Безплатна Синя Зона до 29.03.2020 г.

Със заповед на г-н Димитър Николов - Кмет на Община Бургас, е отменено почасовото платено паркиране в Синя зона до 29.03. Основният мотив е желанието ни, във връзка с обстановката с извънредното положение с пандемията от COVID-19, хората превантивно да се изолират, ползвайки автомобила си, вместо обществения транспорт. Надявам се, че тази мярка ще се приеме правилно и няма да има излишно и ненужно целодневно заемане на местата за паркиране.

Въпреки безплатното паркиране в зоната ви уверявам, че Община Бургас ще продължи да осъществява строг контрол при паркирането и престоя на всеки автомобил и водач, който наруши правилата, посредством репатриращите машини.

Не паркирайте върху тротоари и зелени площи, за да не се получава хаос в града!

Спазвайте препоръките на Кризисния щаб. Пазете се.
#ЗаедноЩеСеСправим

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.