Български Български

Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство (скоба) в зелена зона

ППС, което е паркирано в нарушение на чл. 5, раздел II от  Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Бургас определена като зона. може да бъде принудително задържано чрез използването на техническо средство (скоба).

 

Забранява се повреждането на скобата или освобождаването и от други лица, освен от упълномощените за това.

Размерът на таксата, дължима от собствениците или упълномощените от тях водачи на принудително задържано ППС, чрез използването на техническо средство (скоба), е фиксиран и е определен и гласуван от Общински Съвет.

Цената е 25.00 лева с включен ДДС.

При престояване на блокирано с техническо средство (скоба) ППС, паркирано в Зелена Зона за време по-дълго от указаното на пътния знак, същото може да бъде отстранено принудително, като водачът или собственикът на ППС, освен разноските по принудителното задържане, заплаща и разноските по принудителното преместване, транспортирането и паркирането.

Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване автомобили с надпис "Полиция" автомобили на служба "Пожарна и аварийна безопасност" и "Бърза помощ".

Допълнителна информация може да се получи на телефон 1356.

 

Обажданията към национален телефон 070011356 и кратък номер 1356 се таксуват спрямо тарифния план на абоната.